ผ้าฝ้ายแบบเชือกผูก


AB120 ผ้าฝ้ายทอมือเชียงตุง

   150 บาท

AB118 ผ้าฝ้ายทอมือเชียงตุง

   150 บาท

AB100 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB095 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB083 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB080 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB078 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB064 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB061 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท

AB046 ผ้าฝ้ายต่อหัวลายทอ

   150 บาท